AKTUÁLIS

Módosult a BM Önerő Alap rendelet


A 33/2011. BM rendelettel módosult a 15 /2011 (IV.22) BM rendelet az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről.
A módosítások közül a legfontosabbakat alább is kiemeljük.


Az ivóvízminőség-javítási célú pályázatoknál:
- Az önerő alap pályázat benyújtási határideje 2011. december 29-re tolódott;
- A jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás összege pályázatonként meghaladhatja a 900 millió forintot;
- 100 % az önerő alap támogatás, ha a pályázó 2011. június 30-ig megvalósítási szakaszra uniós támogatás iránt pályázatot nyújtott be, és a közbeszerzési eljárás folyamatban van, vagy befejeződött;
- Azoknál, akik a fenti feltételnek nem felelnek meg, elérheti a 100 %-ot az önerő támogatás, ha a pályázó a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben, közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a rész szempontok körében értékelhető a munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza;
- Nincsenek kizárva az önerő támogatásból azon települések, ahol adósságrendezési eljárás van folyamatban

A Kormány 1224/2011.  (VI. 29.) Korm. határozata az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról

A Kormány az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának felgyorsítása érdekében – a helyi önkormányzatok autonómiáját biztosító alkotmányos és egyéb, törvényi garanciák figyelembevétele mellett – a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióra jogosult települések esetében a következő határozatot hozza: ...
Tovább 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


2010. december 23.


Lendületet kap a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program. Megoldódni látszik a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítési szakaszában legnagyobb problémát jelentő önerő kérdése...
Tovább

Finisben a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítése

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítése az utolsó fázisába érkezett. Létrejött a beruházás megvalósítását végző 19 projekt társulás és körvonalazódtak a beruházások műszaki és pénzügy feltételei is.

Készek azok az előzetes műszaki tervek és pénzügyi számítások, melyek alapján a tervező szeptemberig összeállítja az egyes társulások számára a KEOP. 1.3.0 pályázati kiírásra beadandó, a fejlesztések megvalósítását szolgáló pályázatokat.

Az érintett települések lakosságának a program tartalmát lakossági fórumok keretében mutatja be a Konzorcium.


Hírek

Tanulópénz a vízdíjban
2010.10.29.

Csongrád megye - Ahogy drágult az ivóvíz az utóbbi másfél évtizedben, egyre jobban spóroltak vele a fogyasztók. Az önmagát gerjesztő folyamat alakítja a...
Tovább

Kincs a jó ivóvíz
2010.10.13.

"Az ivóvíz hamarosan az egyik legfontosabb nyersanyaggá, a jövő olajává válhat."
Tovább

Mit iszunk a csapvízben
2010.10.13.

A Dél-Alföldön a legrosszabb az ivóvíz minősége hazánkban. Legtöbb probléma az arzénnel van, de a bór szintje is több helyen magas. A toxikológus szerint mindez nem azt jelenti, hogy az itt lakók egészsége veszélyben van – megoldást mindenesetre 2 év alatt találni kell.
Tovább (.pdf)

Arzénvita – csak egy méreggel kevesebb
2010.10.05.

Nem mérgező az az arzén, amely a csapvízzel a szervezetbe jut, csak ugyanolyan egészségkárosító tényező, mint az E betűs adalékok, vagy a zöldségben a szermaradvány. Az elmúlt 100 évben ezek az anyagok csak szaporodtak. Az ÁNTSZ szerint azért kellenek víztisztítók, mert már az is eredmény, ha egy méregtől megszabadulunk.
Tovább (.pdf) Tovább a második részhez (.pdf)

3,8 milliárd forint víztisztításra
2010.09.30.

Makó - 3,8 milliárd forintba kerül a Makó térségéhez tartozó 16 településen, hogy az ivóvíz arzéntartalmát csökkentő tisztítóberendezéseket kell fölszerelni.
Tovább

Csődbe vinné a városokat a zacskós víz
2010.09.29.

Csongrád megye - Csődbe menne egy sor önkormányzat, ha az ÁNTSZ elrendelné, hogy a lakosságot szabványos ivóvízzel kell ellátni. Az 590 fős Eperjesen két éve él ez a szabály, betartása eddig 3 millió forintba került. Az állam visszaadja a pénzt a falunak, de erre a célra csak 50 millió forintos keretet tart fönn.
Tovább

A határ elválaszt, a vízvezeték összeköt
2010.09.27.

Nagylak, Békéscsaba - Aradi vízzel szeretné hígítani az ivóvizét, így akar megfelelni az új uniós előírásoknak a Békés Megyei Vízművek Zrt. A vezetéknek határátkelőhelyet kell létesíteni, de így is olcsóbbnak látszik a beruházás, mint arzénmentesítő tisztítókat építeni.
Tovább

Arzénügy: ha segít a kormány, menni fog
2010.09.07.

Szeged - A kormány segítségére várnak az ivóvíz arzéntartalmának csökkentésére kötelezett települések. Ha több támogatást kapnának a pályázataik önerejéhez, és nem kellene hitelt felvenniük, az Unió is többet adna. Ez 2,5 millió embert érint.
Tovább

Mérgező víz: messze a megoldás
2010.08.27.

Noha tavaly szeptemberben hároméves haladékot kért Magyarország az arzénnal kapcsolatos vízminőségi problémák megoldására az Európai Bizottságtól, végleges válasz eddig nem érkezett - ismerteti a pénteki Népszava.
Tovább

Durván megemeli az arzén a vízszámlákat
2010.08.23

Az ivóvíz arzénszennyezése 475 település több mint másfél millió lakosát érinti hazánkban. Bács-Kiskun megyében a legrosszabb a helyzet: 72 településnek kell rövid időn belül megoldania a problémát.
Tovább

Közös feladatok az egészséges ivóvíz biztosításáért
2010.08.09

Természetes mozdulat számunkra, hogy kinyitjuk a csapot, megtöltjük poharunkat és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja, az emberi szervezet fő alkotóeleme,(a felnőtt emberi test 60-70 %-a víz). Az ember étel nélkül hetekig bírja, ivóvíz nélkül csak másfél napig, a tiszta víz pótlása sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Az ivóvíz az egyetlen, semmi mással nem pótolható élelmiszer.
Tovább

Az egészséges ivóvíz mindenkinek jár
2010.08.03

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítése az utolsó fázisába érkezett. Létrejött a beruházás megvalósítását végző 19 projekt társulás 213 település összefogásával, valamint körvonalazódtak a beruházások műszaki és pénzügy feltételei is. Kiskőrös térségében 15 település társult, hogy közösen valósítsa meg ivóvizének javítását.
Tovább

Hiába a botrány, nem iszunk kevesebbet
2010. július 30.

Világszerte nő az ásványvíz fogyasztása: mi azért isszuk, mert egészséges, a szegényebb országokban viszont a biztonságos ivóvíz hiánya miatt kelendő. A népszerűségbe időnként becsúszik egy-egy botrány, a napokban épp a Visegrádi ásványvizet hívták vissza a boltokból.
Tovább
© 2008 Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító     Program | Impresszum